16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

 

Zał. nr 1 do uchwały RP nr 5/13/14 z dnia 30.08.2013 r.

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  w Szkole Podstawowej  im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie

rok szkolny 2013/2014

Klasa

Przedmiot

Tytul programu

Autor programu

Nauczyciel realizujący

I – III

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej  „ Szkoła na miarę”

dr Teresa Janicka- Panek

M. Burbeło

M. Reszka

M. Hamacher

A. Biesiadecka

K. Bąba

A. Sucha

D. Woźniak

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach I – III szkoły podstawowej – nowa podstawa programowa

Anna Wieczorek, Ewa Skiba

E. Stepanko

IV-V

Język polski

„Odkrywamy na nowo” Język polski – program nauczania dla szkoły podstawowej kl. IV-VI

Alicja Krawczuk-Goluch

E. Kawulka

E. Rak

VI

Język polski

Język polski. Program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej

M. Składanek, M. Siembor, H. Szaniawska

M. Jędrejko

E. Kawulka

B. Kozdęba

IV-VI

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VI

Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska

J. Konwalik

IV-V

Plastyka

„Do dzieła!” – program nauczania plastyki dla klas 4-6

J. Lukas, K. Onak

E. Koralewicz-Bagińska

IV-V

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej – I gra muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

E. Koralewicz-Bagińska

VI

Plastyka/muzyka

„Sztuka: plastyka – muzyka” Program nauczania dla klas IV – VI (MAC)

J. Misior- Waś, T. Wójcik

E. Koralewicz-Bagińska

IV-V

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

U. Tereszko

Al. Suchy

VI

Matematyka

Praca zbiorowa – „Matematyka 2001” (WSiP)

Mirosław Dąbrowski, Piotr Piskorski,  Wacław Zawadowski

U. Tereszko

Al. Suchy

IV-V

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej „Na tropach przyrody”

Barbara Dziedzic

A.Szpunar

An. Suchy

VI

Przyroda

Praca zbiorowa „Przyrodo – witaj!”. Program nauczania przyrody w klasach IV-VI (WSiP)

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

A.Szpunar

Al. Suchy

IV-V

Historia              i społeczeństwo

Program nauczania My i historia w klasach IV–VI szkoły podstawowej –

Bogumiła Olszewska , Wiesława Surdyk-Fertsch

A.Borówka

VI

Historia               i społeczeństwo

Człowiek i jego cywilizacja. Program nauczania historii i społeczeństwa dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Wiesława Surdyk – Ferstch, Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Grzegorz Wojciechowski

A.Borówka

IV-V

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” – program nauczania ogólnego zajęć technicznych w kl. IV – VI szkoły podstawowej –

Lech Łabecki

E. Stepanko

V-VI

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Grażyna Koba

An. Suchy

VI

Informatyka

Informatyka dla szkoły podstawowej IV- VI

Grażyna Koba

An. Suchy

IV-V

Wychowanie fizyczne

Autorski program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom

Alicja Romanowska

E. Hamacher

M. Lizoń

W. Luft

VI

Wychowanie fizyczne

Autorski program nauczania wychowania fizycznego w klasach IV-VI

Alicja Romanowska

E. Hamacher

M. Lizoń

W. Luft

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM                                PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R. W RADYMNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Przedmiot

Nazwa programu

Wychowanie przedszkolne

Program wychowania i kształcenia sześciolatków – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Gustawa Grabowska

Religia

Program do nauczania religii rzymsko-katolickiej dla kl „0” „Jestem dzieckiem Bożym” red. Ks. Marian Zając

DODATKOWE PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE W R. SZK. 2013/2014

KLASA

PRZEDMIOT

NAZWA PROGRAMU

Nauczyciel prowadzący

I

Religia

Program do nauczania religii rzymsko-katolickiej dla klasy I szkoły podstawowej W rodzinie dzieci Bożych ks. dr T. Śmiech

Grażyna Stopa

II

Religia

Program do nauczania religii rzymsko-katolickiej dla klasy II szkoły podstawowej Jesteśmy dziećmi Bożymi Radomskie Wydawnictwo Diecezjalne AVE Radom

Grażyna Stopa

III

Religia

Program do nauczania religii rzymsko-katolickiej dla klasy III szkoły podstawowej ks. dr T. Śmiech

Grażyna Stopa

IV

Religia

Program do nauczania religii rzymsko-katolickiej w szkole podstawowej

Grażyna Stopa

Agata Wołk- Potoczna

V – VI

Religia

Program do nauczania religii rzymsko-katolickiej dla klas IV-VI szkoły podstawowej Wezwani przez Boga WAM Kraków

Agata Wołk- Potoczna

V – VI

Wychowanie do życia
w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie , program dla klas V i VI szkoły podstawowej.
Rubikon.

Agata Wołk- Potoczna