16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

SZKOŁA DIALOGU

utworzone przez | gru 5, 2017 | Aktualności

W dniu 1.12.2017 uczniowie Szkoły Podstawowej w Radymnie wspólnie z koleżankami i kolegami
z Gimnazjum Nr 1 w Radymnie  brali udział w warsztatach z zakresu mediacji rówieśniczych. Szkolenie prowadzone było przez profesjonalnego mediatora p. Annę Ficek w ramach projektu „Szkoła Dialogu” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów oraz pod patronatem Kuratorium Oświaty Rzeszowie. Reprezentanci klas VI, VII, IIG i IIIG przez 6 godz. lekcyjnych zdobywali wiedzę
z zakresu mediacji.  Uczniowie poznawali zasady oraz proces rozwiązywania sporu lub konfliktu drogą mediacji, którego celem jest osiągnięcie porozumienia bez przemocy. Młodzieży została przybliżona idea mediacji rówieśniczych, będących metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły w obecności mediatora rówieśnika. W trakcie warsztatów mocno akcentowano fakt, że mediacje są dobrowolne, poufne i nieformalne a mediator jest bezstronny. Osoba mediatora pomaga w konflikcie rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania oraz  szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron. Warsztaty służyły rozwojowi kompetencji komunikacyjnych
i społecznych uczniów i wpisały się w zadania szkoły, którymi oprócz edukacji, jest również przygotowanie młodego człowieka do pełnego uczestnictwa w życiu grupy społecznej.