16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Dzień Edukacji Narodowej

utworzone przez | paź 22, 2018 | Aktualności

W miniony piątek, 12 października, cała społeczność szkolna świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyły się uroczyste akademie, pierwsza z udziałem najmłodszych klas w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza, zaś później druga – w budynku szkoły przy ul. Lwowskiej – dla klas starszych szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Otwierając akademie p. dyrektor podkreślił rolę i znaczenie tego święta, jak również istotną funkcję szkoły i nauczycieli w procesie wychowania i kształcenia najmłodszego pokolenia. Swoją obecnością zaszczycili obie uroczystości m.in. p. sekretarz Urzędu Miasta oraz przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły. Obecni na uroczystości goście oraz przedstawiciele samorządu szkolnego złożyli na ręce p. dyrektora podziękowania nauczycielom za codzienny trud nauczania i wychowania dzieci oraz życzenia pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym. Dzień Edukacji Narodowej to święto, w czasie którego nagradza się nauczycieli za podejmowane działania wychowawcze i osiągnięcia edukacyjne. Z tej okazji nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała pani Maria Lewandowska, której gratulujemy takiego zaszczytnego wyróżnienia. Ponadto nagrodą Burmistrza Miasta Radymno uhonorowane zostały: p. Anna Borówka, p. Urszula Tereszko oraz p. Elżbieta Stefaniuk. Z kolei nagrodami dyrektora szkoły wyróżniona została grupa kilkunastu nauczycieli, jak również pracownicy administracji i obsługi szkoły. Obie uroczystości zakończyły barwne występy uczniów.

Naszym drogim pedagogom życzymy nowych sukcesów dydaktycznych, ciekawych projektów, przedsięwzięć i sukcesów w pracy z uczniami, a pracownikom niepedagogicznym satysfakcji z pracy w szkole i ciekawych pomysłów usprawniających jej funkcjonowanie.