16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Pasowanie na ucznia

utworzone przez | paź 24, 2018 | Aktualności

Dnia 18 października 2018 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia i ślubowanie pierwszoklasistów, które przygotowały wychowawczynie klas pierwszych: M. Burbeło, M. Reszka, K. Bąba. Celem spotkania było uroczyste włączenie dzieci klas pierwszych do grona uczniów. Symboliczne pasowanie uświadamia nowym uczniom, że stają się częścią szkolnej społeczności oraz że są przyjmowani i akceptowani przez kolegów i nauczycieli. Zaczynają w pełni korzystać z praw i obowiązków ucznia.

W uroczystości wzięli udział rodzice pierwszoklasistów, dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas pierwszych oraz zaproszeni goście: dyrektor Przedszkola Samorządowego p. M. Trojnar i przewodniczący Rady Rodziców p. A. Marciak.

Uroczystość rozpoczęła się wejściem do sali gimnastycznej pierwszoklasistów w strojach galowych i kolorowych biretach. Następnie wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn narodowy. Dyrektor szkoły p. Paweł Kalisz powitał wszystkich przybyłych gości, a następnie oddał głos uczniom samorządu szkolnego, którzy poprowadzili część artystyczną. Pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą, umiejętnościami artystycznymi i ruchowymi. Udowodnili, że potrafią śpiewać i recytować wiersze, rozwiązywać zagadki szkolne, udowodnili że kochają swoją Ojczyznę i wiedzą, co to jest kulturalne zachowanie. Pozytywny werdykt Pana Dyrektora umożliwił pierwszoklasistom przystąpienie do uroczystego ślubowania, następnie pasowania specjalnym ołówkiem. Nie zabrakło upominków ufundowanych przez Radę Rodziców, Dyrekcję i gości. Każda klasa zrobiła też sobie pamiątkowe zdjęcie z wychowawcą i dyrektorem szkoły.

Dyrekcja szkoły i zaproszeni goście pogratulowali pierwszoklasistom występu i życzyli wielu sukcesów w nauce i zachowaniu. Na zakończenie uczniowie udali się do swoich sal, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.