16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Akademia z okazji Dnia Ziemi

utworzone przez | 16 maja, 2019 | Aktualności

Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Właściwe rozumienie przez dzieci postawy ekologicznej, budzenie współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia w tym segregacja śmieci to główne treści przekazane uczniom klas I- IV podczas tegorocznej akademii szkolnej, która odbyła się 10 maja 2019 r.  Akademię pod hasłem „Chrońmy naszą planetę” przygotowały wychowawczynie klas pierwszych z udziałem uczniów klasy I c.  W kilku scenkach:  wywiadzie z Ziemią, w spotkaniu kruka z bocianem i dębem  zwrócono uwagę na ochronę przyrody, stworzenie dogodnych warunków dla życia roślin i zwierząt.   Z kolei w przedstawieniu pt. „Ekologiczny Czerwony Kapturek” wilk został pouczony, że nie wolno wyrzucać śmieci do lasu, ale należy je segregować i oddawać do punktu skupu. Ważnym elementem tego przedstawienia była segregacja śmieci, które wilk wrzucił do specjalnie oznaczonych koszy. Wszyscy zrozumieli, że tylko w ten sposób można walczyć o czyste lasy, podwórka, drogi, place zabaw. W prezentowanych scenkach wykorzystano ciekawe stroje, rekwizyty, muzykę, dekorację, hasła i piosenki ekologiczne. Na zakończenie dziewczynki z klasy I c zaprezentowały taniec kwiatów do muzyki H. Delfosse  pt. „La valse des canaris” .

Opracowała Krystyna Bąba