16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

REKRUTACJA

utworzone przez | Kwi 8, 2020 | Aktualności

Zakończył się I etap rekrutacji do klas pierwszych do Szkoły Podstawowej  w Radymnie na rok szkolny 2020/2021. W wyniku weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym komisja podjęła decyzję o zakwalifikowaniu wszystkich  kandydatów do przyjęcia do szkoły. Prosimy o potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy dzieci spoza obwodu).