16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W oparciu o § 5 ust. 1 – 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

dyrektor Szkoły Podstawowej w Radymnie ustala następujące dni:

  • 31 października 2016 r.
  • 02 maja 2017 r.
  • 02 czerwca 2017 r.
  • 16 czerwca 2017 r.

jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

 

Dyrektor szkoły
Maria Jędrejko