16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Nauczyciele

KADRA PEDAGOGICZNA

rok szkolny 2017/2018

mgr Maria Jędrejko – dyrektor szkoły – nauczyciel języka polskiego

                       mgr Alina Suchy – wicedyrektor – nauczyciel matematyki, biologii

 

mgr Tomasz Andrejko – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Krystyna Bąba – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Biesiadecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Borówka – nauczyciel historii, nauczyciel wspomagający

mgr Iwona Brzuchacz – nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Maria Burbeło – wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Marta Czerniecka – nauczyciel bibliotekarz

mgr Katarzyna Gałęza – pedagog, terapia pedagogiczna

mgr Edward Hamacher – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Hamacher – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Huk – logopeda

mgr Elżbieta Kawulka – nauczyciel języka polskiego

mgr Jan Konowalik – nauczyciel języka angielskiego

mgr Elżbieta Koralewicz – Bagińska – nauczyciel plastyki, muzyki

mgr Piotr Kuta – nauczyciel języka angielskiego

mgr Maciej Lizoń – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Wiesław Luft – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Joanna Maziarz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Jerzy Mil – nauczyciel matematyki, informatyki

mgr Renata Pawlik – nauczyciel chemii, biologii

mgr Agnieszka Radziejowska – nauczyciel techniki, informatyki

mgr Elżbieta Rak – nauczyciel języka polskiego, terapia pedagogiczna

mgr Marzena Reszka – wychowawca świetlicy szkolnej

mgr ks. Tomasz Ruchała – nauczyciel religii

mgr Edyta Sowa – nauczyciel fizyki, informatyki

mgr Elżbieta Stefaniuk  – nauczyciel matematyki

mgr Grażyna Stopa – katechetka, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Ala Sucha – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Andrzej Suchy – nauczyciel informatyki, przyrody, geografii

mgr Alicja Szpunar – nauczyciel przyrody, geografii

mgr ks. Krzysztof Szyndler – nauczyciel religii

mgr Dominika Świętoniowska – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Urszula Tereszko – nauczyciel matematyki

mgr Danuta Woźniak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej