16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Nauczyciele

KADRA PEDAGOGICZNA

rok szkolny 2016/2017

mgr Maria Jędrejko – dyrektor szkoły – nauczyciel języka polskiego

mgr Alina Suchy – wicedyrektor – nauczyciel matematyki

mgr Krystyna Bąba – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Anna Biesiadecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Anna Borówka – nauczyciel historii

mgr Maria Burbeło – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Marta Czerniecka – nauczyciel bibliotekarz

mgr Katarzyna Gałęza – pedagog, terapia pedagogiczna

mgr Edward Hamacher – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Małgorzata Hamacher – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Elżbieta Kawulka – nauczyciel języka polskiego

mgr Jan Konowalik – nauczyciel języka angielskiego

mgr Elżbieta Koralewicz – Bagińska – nauczyciel plastyki, muzyki, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Maciej Lizoń – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Wiesław Luft – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Joanna Maziarz – edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Elżbieta Rak – nauczyciel języka polskiego, terapia pedagogiczna

mgr Marzena Reszka – nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

ks. mgr Tomasz Ruchała– nauczyciel religii

mgr Grażyna Stopa – nauczyciel religii

mgr Elżbieta Stepanko – nauczyciel języka angielskiego

mgr Ala Sucha – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Andrzej Suchy – nauczyciel informatyki, nauczyciel przyrody, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Alicja Szpunar – nauczyciel przyrody, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Urszula Tereszko – nauczyciel matematyki

mgr Danuta Woźniak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej