16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Biblioteka

BIBLIOTEKA DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA

     „Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać”

Tu warto i wypada bywać.
„Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da”

1a

 

Witamy na stronie biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Września 1939 w Radymnie

NAUCZYCIELE – BIBLIOTEKARZE:

mgr Marta Czerniecka

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W OBU BUDYNKACH:

PONIEDZIAŁEK –  8.00 – 14.00

WTOREK – 9.00 – 15.00

ŚRODA – 9.00  – 15.00

CZWARTEK –  9.00 – 15.00

PIĄTEK – 8.00 – 14.00

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów: kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej.
Głównym celem pracy jest przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

 

Do stałych form pracy biblioteki szkolnej należą:

  • Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników,
  • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,
  • Konkursy  recytatorskie , czytelnicze, literackie, plastyczne.

 

ZBIORY BIBLIOTEKI

Szkolna biblioteka oferuje:

  • lektury,
  • literaturę piękną,
  • książki popularnonaukowe,
  • księgozbiór podręczny,
  • czasopisma,
  • informacje dostępne w Internecie,
  • literaturę pedagogiczną.

Księgozbiór dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców.

Nasz księgozbiór jest cały czas uzupełniany.

W czytelni zawsze można skorzystać ze znajdujących się tam czasopism:( m.in.  BIBLIOTEKA W SZKOLE, POLONISTYKA , WIEDZA I ŻYCIE,  VIKTOR JUNIOR , ŚWIERSZCZYK , MŁODY TECHNIK,  ŻYCIE SZKOŁY,  ŚWIAT NAUKI ,  MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY )

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADYMNIE

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

v  Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

v  Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

v  Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.

v  Maksymalny czas wypożyczeń książki to dwa – trzy  tygodnie. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można przedłużyć na jeszcze jeden tydzień.

v  Uczeń może posiadać na swoim koncie cztery książki. O większej ilości książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.

v  Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

v  Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

v  Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

v  Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

v  Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

v  Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

 

2a  

 

REGULAMIN CZYTELNI 

W CZYTELNI MOŻNA:

1.   UCZYĆ SIĘ

2.   CZYTAĆ

3.   POSZUKIWAĆ INFORMACJI

v  Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.

v  Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękami.

v  W czytelni należy zachować ciszę. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki

v  Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i może sam wybrać potrzebne mu
książki i czasopisma.

v  Wykorzystane książki należy  zwracać nauczycielowi bibliotekarzowi.

v  Książki i czasopisma należy szanować.

v  Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.

v  W czytelni nie wolno spożywać posiłków ani przechowywać żywności.

                                                                                                                            

 

Biblioteka szkolna
Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej

 

Od  marca 2008 r. w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej w Radymnie działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Powstało ono w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską (EFS Europejski Fundusz Społeczny), a wdrażanego przez MENiS.

Pracownia wyposażona jest w  4 stanowiska komputerowe, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka ) oraz oprogramowanie multimedialne.

Pakiet multimedialny to:
• Encyklopedia PWN
• Wielki multimedialny atlas świata PWN
• Słowniki PWN: Słownik języka polskiego
• Słownik wyrazów obcych
• Słownik ortograficzny
• Słownik poprawnej polszczyzny

ICIM to nowoczesny interdyscyplinarny warsztat pracy współczesnego ucznia i nauczyciela, który stanowi integralną część naszej biblioteki i z którego można korzystać w godzinach pracy biblioteki. Dzięki ICIM nasi uczniowie i nauczyciele mają dostęp do źródeł informacji we wszystkich możliwych formach: książek, czasopism, informacji zapisanych na nośnikach CD ROM, DVD, informacji dostępnych w Internecie.

ICIM to szansa na szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów, które nie zawsze można zdobyć w tradycyjny sposób, a zarazem nowoczesne narzędzie informacji wspomagające kształcenie i rozwijanie różnych zainteresowań.

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

v  Z  ICIM mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły.

v  Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.

 

v  Korzystanie z Centrum jest bezpłatne.

v  Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

 

v  Komputery służą wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w        bibliotece oraz do korzystania z Internetu.

 

v  Programy edukacyjne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.

 

v  Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

 

v  Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby (za zgodą opiekuna ICIM) pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

 

v  Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

 

v  Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 

v  Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza /najczęściej do końca roku szkolnego/.

 

v  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Szczegółowy regulamin dostępny jest w bibliotece .

 

 

 SPIS LEKTUR

Wykaz lektur klasy I-III

„Wykaz lektur” w związku z nową podstawą programową jest określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17). Załączniki nr 2 i 4 do tego rozporządzenia zawierają podstawę programową dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utworach oraz korzystanie z bibliotek (np. biblioteki szkolnej). Dobór utworów ma uwzględnić następujące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komiksy – przy wyborze należy kierować się realnymi umiejętnościami czytelniczymi dzieci, a także potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi.

Dzieci powinny uczyć się na pamięć wierszy, fragmentów prozy, tekstów piosenek itp.

Dobór lektur w podstawie został dokonany wedle następujących zasad: dla klas I–III szkoły podstawowej nie wskazuje się jakichkolwiek tytułów, gdyż to sam nauczyciel, znając swoich uczniów, najlepiej się orientuje,  które pozycje dzieci przeczytają z zainteresowaniem i o których będą chciały rozmawiać.

Nauczyciel, w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem, powinien ponadto uwzględniać nowości na rynku wydawniczym, co zostało umożliwione przez brak spisu ograniczającego się do pozycji klasycznych.
Nauczyciel ma pełną dowolność wyboru lektur, które będzie czytał ze swoimi uczniami. Może wybrać takie bajki, wierszyki, komiksy, jakie uczniowie najbardziej lubią. Najważniejsze, żeby lektura sprawiała uczniom przyjemność i stawała się zwyczajem.

   Klasa I
„Jacek , Wacek i Pankracek” – Mira Jaworczakowa
„Idzie niebo ciemną nocą”  – Ewa Szelburg- Zarembina

 „Kukuryku na ręczniku” – Maria Kownacka
„Nasza mama czarodziejka” – Joanna Papuzińska

„Kopciuszek – wg. Hanny Januszewskiej

,,Szewczyk Dratewka – J.Porazińska
„Jak Wojtek został strażakiem” – Czesław Janczarski
Pilot i ja” – Adam Bahdaj

Wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej Grzegorza Kasdepke.

     Klasa II
„Zaczarowana Zagroda”A.Cz. Centkiewiczowie
„Dziecię Elfów”Hans Christian Andersen

„Dzieci pana Astronoma”Wanda Chotomska

„Karolcia” –  Maria Krüger

„Czarna owieczka” – Jan Grabowski

„Cudaczek wyśmiewaczek” – Julia Duszyńska

„Kajtkowe przygody” – Maria Kownacka

„Kubuś Puchatek”A.A.Milne

 Ch. Perault – bajki

„Doktor Dolittle” – Hugh Jones Lofting

Wiersze  Grzegorza Kasdepke, Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy, Grzegorza Kasdepke , Igora  Sikiryckego , Wandy Chotomskiej , Ludwika Jerzego Kerna,   Czesława Janczarskiego.

     Klasa III

Baśnie”  CH.H.Andersena

„O psie, który jeździł koleją” – Roman Pisarski

„Anaruk, chłopiec z Grenlandii” – A.Cz. Centkiewiczowie

„Oto jest Kasia” – Mira Jaworczakowa

„Kubuś Puchatek” – A.A.Milne

„Dzieci z Bullerbyn” – Astrid Lindgren

„ Puc , Bursztyn i goście” – Jan Grabowski

Wiersze  Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy , Grzegorza Kasdepke , Igora Sikiryckego , Wandy Chotomskiej , Grzegorza Kasdepke , Ludwika Jerzego  Kerna, Czesława Janczarskiego, Danuty Wawiłow.

 

 

 

Wykaz lektur klasy IV-VI

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. 2009/4/17) w załączniku nr 2 (Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych) określa wykaz lektur dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI.

Nauczyciel realizuje w danym roku szkolnym nie mniej niż 4 pozycje tekstów kultury w całości  oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości.

Wykaz lektur:

Frances Hodgson Burnett-  Tajemniczy ogród;

Jan Brzechwa –  Akademia Pana Kleksa;

Carlo Collodi –  Pinokio;

Roald Dahl – Charlie i fabryka czekolady;

Antonina Domańska – Historia żółtej ciżemki;

Irena Jurgielewiczowa Ten obcy;

Stanisław Lem Bajki robotów;

Clive Staples Lewis –  Lew  Czarownica i stara szafa;

Astrid Lindgren –  Bracia Lwie Serce;

Kornel Makuszyński –  Szatan z siódmej klasy;

Aleksander Minkowski –  Dolina Światła;

Ferenc Molnár –  Chłopcy z Placu Broni;

Lucy Maud Montgomery –  Ania z Zielonego Wzgórza;

Edmund Niziurski – wybrana powieść (np. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Sposób na Alcybiadesa);

Joanna Olech –  Dynastia Miziołków;

Joanna Onichimowska – wybrana powieść (np. Duch starej kamienicy, Daleki rejs);

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé –  Mikołajek (wybór opowiadań z dowolnego tomu);

Henryk Sienkiewicz –  W pustyni i w puszczy;

Alfred Szklarski – wybrana powieść (np. Tomek w krainie kangurów);

Dorota Terakowska –  Władca Lewawu;

Mark Twain – Przygody Tomka Sawyera;

John Ronald Reuel Tolkien –  Hobbit, czyli tam i z powrotem;

Juliusz Verne – W 80 dni dookoła świata;

Moony Witcher-  Dziewczynka z szóstego księżyca;

– wybór mitów greckich, baśni i legend;

– wybór kolęd;

– wybór pieśni patriotycznych;

– wybór poezji, w tym utwory dla dzieci i młodzieży;

– film i widowisko teatralne z repertuaru dziecięcego;

– wybrane programy telewizyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do czytelników!

 

    Polska książka kosztuje drogo. Trzeba ją ochraniać przed zniszczeniem, nie załamywać kartek, nie robić na niej żadnych znaków

i napisów.

    Niechaj wróci do biblioteki w takim stanie, aby mogła jak najdłużej służyć innym czytelnikom.

   Dobra książka to najlepszy i niezawodny przyjaciel. Książka kształci i otwiera przed nami świat. Czytajmy sami i nakłaniajmy innych do czytania.

 

Nauczyciele bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  P O D Z I E L     S I Ę    K S I Ą Ż K Ą  !

 

DAJCIE SZANSĘ SWOIM ZAPOMNIANYM KSIĄŻKOM, UWOLNIJCIE JE

Z ZAKURZONYCH PÓŁEK!

PODZIELCIE SIĘ KSIĄZKAMI ZE

 SZKOLNĄ BIBLIOTEKĄ!

 

Na pewno macie w domach książki z których wyrośliście – których już nie czytacie,

przekładacie je z półki na półkę, a których szkoda wyrzucić – dziecięce lektury, bajeczki – wszystko to,

co może zainteresować czytelnika biblioteki szkolnej! Podarujcie je nam – czyli wszystkim uczniom.

 

Spytajcie ciocię, babcię, kuzyna, sąsiada – oni też mogą przechowywać na strychu „Kubusia Puchatka”,

„Mity greckie”, ciekawe opowiadania

czy zbiór śmiesznych wierszyków – jeśli Wam pozwolą – przynieście je do nas – a książki te dostaną drugie życie. „Dzieci z Bullerbyn” na pewno lepiej się będą czuły na półce w bibliotece, wypożyczane i czytane przez dzieci z Radymna –

niż leżąc w zapomnianym kartonie.

 

CZEKAMY CAŁY ROK – nigdy nie wiadomo kiedy będziecie robić w domu generalne porządki!

 

Biblioteka szkolna czeka!